Med fokus på olika utgångspunkter, uttryck och effekt av digitalisering i det smarta elnätet sätter vi fokus på ett antal samtida tillämpningar och fenomen med bäring på forskningsprogrammet. Vi är intresserade av såväl utvecklingsprocesser som användning i vår studie och har både en praktisk och teoretisk ambition i vårt arbete.

Smarthet i just smarta elnät är inte sällan formulerad i olika termer av hållbarhet, men allt oftare också i form av digitaliserade komponenter och tjänster. Innebörden av smarta elnät behöver diskuteras i olika dimensioner, vilket görs i forskningsprogrammet som helhet, till exempel i vilka avseenden är de smarta och för vem eller vilka? Det är också viktigt att identifiera bakomliggande intressent, incitament och framväxten av nya affärsmodeller. Utvecklingen av olika tekniker och tjänster skall också analyseras i termer av drivkrafter, nytta och beteendeförändringar på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Detta projekt fokuserar på just digitaliseringens utgångspunkter, uttryck och effekt som en viktig del av det smarta i elnäten. Olika komponenter och tjänster i näten förväntas vara smarta eller åtminstone bidra till smarta handlingar av mänskliga aktörer. Dessa gränser är intressanta i sig att undersöka vidare och inte minst att sätta i olika sammanhang.

Fokusområden och empiriska sammanhang

Inom delprojektet finns tre fokusområden.

Delprojektet fokuserar just på olika sammanhang för att:

  1. Undersöka olika utgångspunkter för digitalisering i elnät (affärsmässiga, tekniska, samhälleliga etc.) hos olika aktörer/intressenter.
  2. Analysera olika samtida tekniska och organisatoriska uttryck av det digitalt smarta i elnät (t.ex. sensorer, mätare, appar, webb etc. i sammanhang av elbilsladdning, solceller med mera)
  3. Studera effekter av det digitalt smarta i elnät i termer av exempelvis (för individ, organisation, teknik och samhälle i termer av olika värden [tid, miljö, engagemang, pengar etc.])

Under våren 2020 startades aktuellt projekt och förutom studier av tidigare forskning och litteratur inom området så studeras empiriska sammanhang för att fånga utgångspunkter, uttryck och effekter av det smarta digitala i elnät. 

Sammanhangen, som delvis befolkas av de många människorna, är boende i följande form:

  1. Hyresrätt
  2. Bostadsrätt
  3. Äganderätt

Vidare inkluderas också nätägare, elleverantörer, tredjepartsutvecklare samt bostadsbolag där empiriska studier pågår i projektet. Viktigt i vår studie är att sammanhangen kan vara i såväl stad som landsbygd och att applicera flera perspektiv i studien är centralt.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Malin Granath, Johanna Sefyrin, Björn Johansson (2023)

European Conference on Information Systems (ECIS) 2023

Omslag för publikation ''
Amirhossein Gharaie, Björn Johansson (2023)

Joint Proceedings of the BIR 2023 Workshops and Doctoral Consortiumco-located with 22nd International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2023)

Kontakta oss

Temaområden