Kontakta oss

Forskningsprogrammets ledning

Forskningsprogrammet har en ledningsgrupp som syns nedan. Till ledningsgruppen kan också adjungeras flera personer med kunskap och perspektiv som kan utveckla programmet vilket sker allteftersom det utvecklas. Programledningen kommer att ha en utsedd ordförande och en utsedd informationsansvarig.

 

Ledningsgrupp

Fotografi av Cajsa Bartusch

Cajsa Bartusch

Forskare, docent

  • Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Fotografi av Cecilia Katzeff

Cecilia Katzeff

Forskare, docent

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Strategiska hållbarhetsstudier 
Fotografi av Ulf Melin

Ulf Melin

Professor

  • Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Fotografi av Jenny Palm

Jenny Palm

Professor

  • Lunds universitet, Internationella miljöinstitutet (IIIEE)
Fotografi av Harald Rohracher

Harald Rohracher

Professor

  • Linköpings universitet, Institutionen för Tema (TEMA)
Fotografi av Björn Sandén

Björn Sandén

Professor

  • Chalmers tekniska högskola, Avdelning Miljösystemanalys

Referensgrupp

Till programledningen, via en referensgrupp, knyts representanter från följande organisationer. 

Detta för att skapa en god dialog kring programmets fortlöpande och inriktning och i Energimyndighetens fall särskilt att kunna förhålla sig till parallella satsningar och initiativ. I referensgruppen ingår företrädare för följande organisationer:

Ellevio

Energimyndigheten

Familjen Kamprads stiftelse

Energimarknadsinspektionen

Hyresbostäder i Norrköping

Konsumenternas energimarknadsbyrå