Tillgänglighet för www.smartgridsforthemany.se

Forskningsprogrammet Smart grids står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur www.smartgridsforthemany.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också kända problem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår ambition är att följa lagkraven, och ge alla besökare en upplevelse där de kan uppfatta, förstå, och använda allt innehåll och funktionalitet, på ett så likvärdigt sätt som möjligt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du behöver information från oss i något annat format, om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så kan du kontakta oss på komm@iei.liu.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA.

 

Webbplatsen publicerades den 8 september 2020
Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020