Fler och fler hushåll producerar sin egen el med solpaneler, laddar sina egna elfordon och letar efter nya lösningar för att använda så mycket av sin egenproducerade el som möjligt. Smarta nät ökar möjligheterna att hantera energi i hushållen och öppnar upp för nya sätt att integrera hushållen i energisystemet.

Smarta nät teknologier i kombination med energilagring genom batterier, egen produktion av solel och den ökande elektrifieringen av energi- och transportsystem skapar nya alternativ och drivkrafter för integrationen av energirelaterad infrastruktur i hushållet. 

Syftet med detta projekt är att skapa förståelse för hur energianvändare på hushållsnivå hanterar energirelaterade infrastruktursystem såsom elektricitet, värme och transport i demonstrationsprojekt för lokalt integrerade energisystemlösningar. Det kan till exempel handla om hur värmeanvändning anpassas till effekttoppar via laststyrning eller integrerar användningen av elbilar med egen elproduktion och energilagring.

Vi använder kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder för att ställa frågor kring vilka nya praktiker av energianvändning som växer fram runt dessa stundtals motstridiga krav som integrerade energisystem ställer. Vi identifierar vilka "friktionszoner" och "dragkraftszoner" som systemutformning skapar samt vilka nya användarpraktiker och beteenden i hushållen som växer fram. Detta kan bidra till att hushållens roller blir hållbara och robusta i nya energisystemutformningar.

Kontakta oss

Temaområde