Ett annat sätt att få perspektiv på våra val här och nu är att undersöka framtida möjligheter och på vad som händer runt om i världen. 

Även om en grupp ser en viss typ av elsystemarkitektur som trolig och önskvärd eller till och med oundviklig kan andra grupper som ser andra tendenser eller betonar andra värden uppfatta helt andra riktningar som mest rimliga. I detta delprojekt öppnar vi en diskussion kring och analys av alternativa systemlösningar, från globala supernät där de många människorna fortsätter att vara ganska passiva konsumenter om än mer sammankopplade, till smarta när med många sammankopplade mer aktiva prosumenter och system där balansering och självförsörjning sker i allt mindre nät ända ner på hushållsnivån. Ett sätt att angripa frågan är deduktivt analytiskt: vilka konfigurationer är över huvudtaget möjliga? Ett annat sätt är att studera vad som händer runt om i världen: finns det frön till nya elsystemkonfigurationer i rika och fattiga länder, med olika styrelseskick och på olika breddgrader som kan sprida sig till andra delar av världen? Vilka hinder och drivkrafter formar dessa och vilka aktörer påverkar och påverkas av förändringen.

I några olika studier försöker vi teoretiskt klargöra hur olika systemfigurationer kan beskrivas för att öppna en diskussion om framtida möjligheter att forma sociotekniska system och analysera deras effekter. I andra studerar vi hur nya konfigurationer växer fram på olika håll i världen och vilken roll olika aktörer, institutioner och teknik spelar i förändringsprocessen.

Publikationer

Hojckova, K., Ahlborg, H., Morrison, G. M., & Sandén, B. (2020). Entrepreneurial use of context for technological system creation and expansion: The case of blockchain-based peer-to-peer electricity trading. Research Policy, 49(8). doi:10.1016/j.respol.2020.104046

Hojčková, K., Sandén, B., & Ahlborg, H. (2018). Three electricity futures: Monitoring the emergence of alternative system architectures. Futures, 98, 72-89. doi.org/10.1016/j.futures.2017.12.004

Wilkinson, S., Hojckova, K., Eon, C., Morrison, G. M., & Sandén, B. (2020). Is peer-to-peer electricity trading empowering users? Evidence on motivations and roles in a prosumer business model trial in Australia. Energy Research and Social Science, 66. doi:10.1016/j.erss.2020.101500


Kontakta oss

Fotografi av Björn Sandén

Björn Sandén

Professor

  • Chalmers tekniska högskola, Avdelning Miljösystemanalys

Temaområde