För att förstå mekanismerna och få perspektiv på vår egen tid kan vi söka oss bakåt och göra oss en bild av elsystemens historia, varför de blev som de blev och vilka alternativa vägar som aldrig togs.

Vi behöver förstå samspelet mellan samhälle, kultur och teknik. Hur har synen på människan i energisystemet förändrats över tid och vad innebär insikterna för en hållbar samhällsutveckling? Vilka aktörsgrupper inkluderas och exkluderas? Vad gör att vissa diskurser och visioner vinner kraft? Vilken roll spelar naturvetenskaplig utveckling som möjliggörare i relation till etablerade industriella strukturer och ekonomiska intressen?

Baserat på evolutionära teorier om socioteknisk förändring och empiri i form av olika textkällor analyseras kritiska vägskäl i utvecklingen av dagens elsystem för att diskutera hur man kan förstå begrepp som ”teknikval” och ”vägval”. Vem gör valen? När är rörelsemängden i ett framväxande system så stort att valen avgränsas till små domäner av design och när kan större riktningar skapas eller påverkas? Mellan den helt öppna världen där alla möjligheter är tillgängliga och den helt slutna deterministiska finns ett annat synsätt. Men vad kan vi egentligen lära oss av en mer nyanserad syn på socioteknisk förändring?

Kontakta oss

Fotografi av Björn Sandén

Björn Sandén

Professor

  • Chalmers tekniska högskola, Avdelning Miljösystemanalys

Temaområde