I det här projektet studerar vi värdekonflikter och spänningar som uppstår när Big Tech och nystartade svenska företag från den digitala tech branschen blir medlare och viktiga aktörer i energiinfrastrukturer i Sverige.

Projektet har två spår som studerar dels rollen av nya Big Tech aktörer i den svenska energiinfrastrukturen, samt hur ”small tech”, dvs nystartade företag arbetar med automatiserat beslutsfattande och datadriven styrning av energiförbrukningen i Sverige.

Det första spåret utforskar spänningar och värdekonflikter som uppstår när Big Tech förvandlas till nya aktörer i det svenska elnätet. Sedan några år tillbaka har företag som Microsoft, Google och Amazon byggt storskaliga datacenter samt vindkraftsparker i Sverige och blivit till globala leverantörer av data- och lokala energiinfrastrukturägare. Denna utveckling har gett upphov till lokala friktioner och kontroverser kring frågor om effektfördelning i det svenska elnätet, miljörelaterade frågor kring vattenförsörjning och hotade insektsarter, liksom om de lokala vinsterna och förlusterna för små samhällen i den svenska landsbygden  där dessa projekt förläggs. Detta projekt spårar värdekonflikter och former av ’agency’ som framgår av dessa friktioner och beskriver framväxande frågor för framtida forskning om smarta elnät.

Det andra spåret fokuserar på hur 'small tech', till exempel svenska IT start-ups som specialiserat sig på maskininlärning och dataanalys, blir digitala mellanhänder mellan energileverantörer och hushåll. Frågor som vägleder oss är hur de skapar värde från datainsamling i realtid och automatiserad styrning av vardagens energianvändning, och hur hushåll hanterar nya frågor kring övervakning och integritetshantering som uppstår genom digitaliseringen av elnätet.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Amirhossein Gharaie, Björn Johansson (2023)

Proceedings EGOV-CeDEM-ePart

Kontakta oss

Temaområde